Начало > Новини

Студентска стипендиантска програма в Берлин

ЦАИ 08/02/2011

Берлинският научен център (Berlin Studies Centre) представя програмата си за бъдещи европейски лидери в полето на науката, бизнеса, политиката, културата и администрацията, подкрепена от Германската академична фондация и Фондацията "Херти".

Пълният текст на новината може да видите в английската й версия!

Всяка година програмата осигурява 30 стипендии като около 20 от тях са предназначени за чуждестранни студенти. Получателите на стипендията се очаква да продължат своето обучение в някои от Берлинските или Бранденбургски университети.

Средства

– месечна стипендия от 650 евро
– еднократна финансова помощ в размер на 400 евро за работни пътувания
– за чуждестранните стипендианти: еднократния мобилен грант е за 1,000 евро
– разходите по програмата и нейното управление се покриват от двете финансиращи фондации
– по време на своя стипендиантски период студентите са членове на изследователските екипи на двете фондации и имат възможност да участват в техните семинари, лекции и други регулярни събития

Изисквания

– да сте студент (без оглед на дисциплината)
– да сте минали началните курсове от обучението си (най-малко първите две години от дадена специалност)
– да сте на неповече от 28 години
– отлични академични показатели
– силен интерес към европейски въпроси
– способности за работа в екип и участие в международни проекти
– ангажираност с обществени каузи
– всички кандидати трябва отделно да кандидатстват за прием в някои от посочените университети.

За чуждестранни студенти

– гражданин на страна членка, изключения са възможни
– отлично владеене на немски език, както и някой друг европейски език (говоримо и писмено)
– може да се кандидатства след номинация или независимо; и в двата случая трябва да се предоставят две препоръки

Крайният срок за кандидатстване е 01 април, 2011 г.

Контакти

Studienkolleg zu Berlin
c/o Studienstiftung des deutschen Volkes
Jägerstraße 22–23
10117 Berlin
Phone +49 (0) 30.20 37 06 14
Fax +49 (0) 30.20 37 04 33

www.studienkolleg-zu-berlin.de


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.