Начало > Новини

Публикация: "Млада наука за изкуството"

ЦАИ 14/02/2011

Научна сесия за докторанти ‘2010.
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов".
Изд. “М-8-М”, София, 2010. Стр. 272. ISBN 978-954-8177-51-1.

МЛАДА НАУКА ЗА ИЗКУСТВАТА е среща на актуални тези и аргументации, отразяващи научните търсения на българските млади изследователи на изкуствата.

Събрани са иновативни решения на класически проблеми заедно с нови теоретични и практически въпроси в развитието на кино- и театрознанието, музикознанието, визуалната култура. Статиите са дискутирани в рамките на научната сесия „Млада наука за културата” и рецензирани.

МЛАДА НАУКА ЗА ИЗКУСТВАТА е израз на желанието на докторантите от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, випуск 2010, да изградят мостове в съвременното теоретично познание за изкуствата и да вървят по тях вдъхновени, свободни и заедно.

Повече за изданието и съдържанието му може да видите тук.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.