Начало > Новини

Стипендии за чуждестранни магистри и докторанти в Румъния

ЦАИ 10/02/2011

Програмата има за цел да подпомага магистри и докторанти в етапа за завършване на тяхната дипломна работа или дисертация. Селекцията се прави от независимо жури, съставено от професионалисти, въз основата на предложените изследователски проекти. Проектът трябва да е тематично свързан с Румъния. Изследването се провежда в Румъния в рамките на настоящата календарна година.

Краен срок за подаване на документите: 15 май, 2011 г.

Размер на стипендията: 3 495 € на човек

Броят на стипендиите е пет за година.

Времетраене на стипендията: 3 месеца

Необходими документи за конкурса:
- формуляр за кандидатстване;
- резюме на проекта;
- описание на проекта;
- две препоръки (едната от дипломния/дисертационния ръководител на кандидата, а другата от професор с компетенции в избраното поле);
- копия от публикации на кандидата от последните две години, преведени на английски или румънски езики;
- Периодът за който се кандидатства

Адрес за подаване на документите:
Institutul Cultural Român,
Aleea Alexandru nr. 38, sector 1,
Bucureşti 011 824
Romania

Contact:
Ruxandra Sighinaş
031 7100 675


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.