Начало > Новини

"Фигури на народа при Фуко"

ЦАИ 18/01/2011

Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ) представя в рамките на постоянния теоретичен семинар „Предизвикателства пред представителната демокрация днес”:

Фигури на народа при Фуко

Лектор: Момчил Христов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Институт за критически социални изследвания, ИКСИ)

Понятието народ е съпътствано от непрестанна полемика относно генезиса, състава и реалните измерения на неговия предполагаем референт. Стандартната деконструктивистки ориентирана критика на „народа” се фокусира предимно върху конструираността на тази фигура, като в същото време пропуска нейния статус на „реалност”. Един симптоматичен прочит на някои текстове на Мишел Фуко, който има за отправна точка неговите аналитични употреби на „народ” (и свързаните с него „плебс”, „народни класи”, „население”), показва различен фокус на гледане, който се съсредоточава върху множествеността, хетерогенността и непрестанната мобилност на реалността „народ”; както и върху неизбежната преплетеност и сблъсък на властови отношения и съпротиви, които едновременно пораждат „народа” като социален факт и го поддържат в постоянно движение и изместване спрямо себе си. Имплицитната амбиция на такъв прочит е да се покаже, че подобни анализи биха могли да ни информират много повече относно конкретните функционирания на „народа”, отколкото критика, която не вижда в него нищо повече от фикция на определено политическо въображение.

Модератор: Боян Знеполски (ФХСИ/Софийски университет „Св. Климент Охридски”).

21 февруари (понеделник) 2011, 18.00 ч.
зала „Пеша Николова”, Червената къща


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.