Начало > Новини

"Митотворчество и митоборчество в историята и хуманитарните науки"

ЦАИ 25/02/2011

Международна конференция, Университетът в Букурещ, 07-08 октомври, 2011 г.

В днешния глобален и мултикултурен свят е от ключово значение научното дирене и публичното говорене да поставят под въпрос историческите и културните митове и да преоценяват традиционните парадигми. Не малко историци и социални учени изиграха своята роля в деконструкцията на големите разкази и в частност на културната и политическа идеология на националната държава. Напоследък обаче стана ясно, че усилията за развенчаването на националните исторически дискурси трябва да бъдат допълнени и от една критическа оценка на нарастващия интерес към общото европейско минало. Обединена Европа е може би изкушена да замени националните истории с еднакво митологизираната европейска история - от древна Атина и Рим до Френската революция и Наполеон.

Доколкото митовете имат историческата функция да поддържат колективната идентичност, какъв път трябва да поемат историците в тази политическа и културна ситуация? Дали митоборчеството ще бъде градивен или деконструктивен жест?

Организаторите очакват предложения за доклади до 20 минути на английски или френски; възможните тематични панели включват: исторически и историографски митове; митографията и нейното обществено значение; митовете на модерността и постмодерността; митовете на общото европейски минало; дисциплинарни и интердисциплинарни митове.

Очаква се в конференцията да се включат не само утвърдени учени, но и млади докторанти, постдокторанти с интерес в историята, политологията, социологията, антропологията, литературата, история на изкуството и археологията.

Изпратете резюме от 200-300 думи, както и кратка биографична информация на не по-късно от 15 април; информация за одобрените предложения ще има в края на същия месец.

Конференцията се организира от Университета в Букурещ и ще се проведе на 7 и 8 октомври.

Организаторите ще осигурят храна и настаняване; има възможност и за подкрепа на пътни разходи.

https://sites.google.com/site/mythsinhistory/


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.