Начало > Новини

"Левият национализъм: Българската комунистическа партия по време на Втората световна война и годините след това"

ЦАИ 28/02/2011

Автор: Yannis Sygkelos
Език: английски
Издателство: Leiden, BRILL Academic Publishers, 2011

Книгата се занимава с БКП като марксистка организация, която в голяма степен приема и адаптира за целите си местния национализъм; приносът й е в изследването на сравнително непознат аспект от комунистическата национална пропаганда, към който напоследък интересът расте. Опитва се да обясни причините за този процес като представя примери за партийния национализъм в най-различни сфери от политическия живот: вътрешна и външна политика, учебникарски текстове, историографията, чествания и символи. Т.е. всеобхватният обхват на тогавашния национализъм.

Противно на много текстове, занимаващи се с националните комунистически партии, "Левият национализъм" прави много международни паралели и контекстуализира исторически помирението между Марксизъм и национализъм.

CONTENTS

Introduction: The ‘Archaeology’ of Marxist Nationalism

Chapter One Marxist Nationalism as Evolved by the BCP up to 1944

1.1 Regional Dynamics and the BCP Before and During World War Two

1.2 Elements of the National(ist) Discourse of the Bulgarian Communist Leadership

1.3 The Partisan Movement

Chapter Two The Nationalist Discourse in Domestic Politics

2.1 The Political Spectrum in Post-War Bulgaria

2.2 Disadvantages and Advantages of the BCP

2.3 Communist Tactics

2.4 Self-presentation of the BCP as National Party

2.5 Nation, People, State, and Party

2.6 National Enemies

2.7 The Ethnic ‘Other’

Chapter Three The Nationalist Discourse with Regard to the International Arena

3.1 Binary Divisions

3.2 The Nation and its Friends

3.3 The Nation and its Enemies

3.4 National questions

Chapter Four Flagging Nationhood: Bulgarian Communist (Re)construction of the National Past

4.1 (Re)construction of the Past: Institutional Framework

4.2 A Peculiar Marxist Version of History-Writing

4.3 An Outline of how the Bulgarian Communists Narrated the Past of Bulgaria

Chapter Five Flagging Nationhood: Events and Symbols

5.1 Celebrating the Bulgarian Nation in the Late 1940s

5.2 Anniversaries and Commemorations of Plainly National Character

5.3 Anniversaries and Commemorations of National and International Character

5.4 Anniversaries and Commemorations of a Largely Socialist Character

5.5 National Symbols

5.5.a The National Emblem

5.5.b The National Flag

Conclusion: Marxist Nationalism. Why Nationalism?

Appendix One Political Parties

Appendix Two Figures

Appendix Three Tables

Yannis Sygkelos, Ph.D. (2006) in Balkan history and Politics, Kingston University, is a member of the academic staff of DEI, Thessaloniki. He has published articles on Balkan history and politics in a range of journals (contact details: )


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.