Начало > Новини

Фондация "Александър фон Хумболд" с лекция на "Образование без граници"

ЦАИ 07/02/2011

„Образование без граници” – най-голямото международно изложение в България за висше и средно обучение отваря врати между 11 и 13 март в Националния дворец на културата в София. Този традиционен и много амбициозен интернационален форум ще запознае и тази година родните ученици, кандидат-студенти, студенти и техните преподаватели и родители с най-новите тенденции в дейността и офертите за образование в чужбина на престижни учебни заведения от държави като Великобритания, Холандия, Канада, Кипър, Австрия, Белгия, Швеция, Русия, Германия, Швейцария, Чехия и др., а за първи път в страната ни ще дойдат и представители на именити университети и колежи от Япония, Хърватия и Малта.

Германската фондация “Александър фон Хумболд” ще вземе участие в изложението „Образование без граници” под формата на лекция, която ще се проведе на 12 март в НДК. В нейните рамки представителите на тази организация ще разкажат пред българската публика за дългогодишната й дейност в академичната сфера и за предоставяните от нея стипендии. Фондацията е основана през 1860 година и е наречена в памет на големия немски учен и пътешественик Александър фон Хумболд. Академичната организация предоставя стипендии на учени за допълнителна квалификация в Германия, с цел осъществяване на техни конкретни научни проекти и инициативи по време на престоя им в родината на Шилер и Гьоте.

Програмите на фондация “Александър фон Хумболд” традиционно предоставят чудесни възможности за качествена научноизследователска работа в най-различни области на научното знание. Кандидатстването за стипендиите става с представяне на проект. Кандидатстващите трябва да са на възраст до 35 години, а продължителността на субсидирането на одобрените е 6-12 месеца. Приоритет при подбора имат специализантите в правните, обществените и икономическите науки, но по принцип няма ограничение по отношение на научноизследователската област на кандидатите. Последните сами избират темата на проекта си и висшето учебно заведение, с което искат да си сътрудничат по време на проучването си. Кандидатите, вече вземали участие в идентични международни програми и натрупали съответния опит в същите, имат предимство при подбора на фондацията. Съществува възможност и за допълнително финансиране (втора стипендия), ако средствата от първото субсидиране са отишли за постигането на високи резултати и научноизследователската работа на одобрения кандидат е впечатлила представителите на “Александър фон Хумболд”.

Най-голямото международно изложение в България за висше и средно обучение – „Образование без граници” ще се проведе между 11 и 13 март в НДК, София. Вход свободен!

Повече относно стипендиите на фондация “Александър фон Хумболд” - www.humboldt-foundation.de

Повече за форума „Образование без граници” - www.education-world.eu


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.