Начало > Новини

"Политики на прием във висшето образование през комунистическия режим в България"

ЦАИ 10/02/2011

Лекция на тема:

"Политики на прием във висшето образование през комунистическия режим в България"

ще прочете Пепка Бояджиева (Институт за изследване на обществата и знанието, БАН)

на 30 март (сряда) 2011 г. от 17:30 ч. в зала "Пеша Николова" на Центъра за култура и дебат "Червената къща".

Организира се от Центъра за либерални стратегии във връзка със семинара "Стопанска (социална) България: Бъдещето през културата на миналото".

Водещи на семинара: Румен Аврамов (Център за либерални стратегии) и Мартин Иванов (Институт по история, БАН)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.