Начало > Новини

Програма за научни изследвания на постдокторанти "Хумболт"

ЦАИ 14/03/2011

Описание на програмата

Всяка година 600 стипендианта получават финансова подкрепа за провеждане на своите изследвания в Германия.

Перидът на стипендиите от 6 до 24 месеца. Предназначени са за постдокторанти.

Изисквания за националност: няма такива изисквания.

Критерии:

Всички кандидати трябва да са защитили докторска дисертация. Учените от областта на социалните и хуманитарните дисциплини е необходимо да владеят добре немски език. Критериите при избора са на базата академичните достижения на кандидата.

Стипендия

Месечният размер на стипендията е 2 250 EUR. Предоставя се допълнителна подкрепа за пътни разходи, за придружаваща съпруга, здравни осигуровки и езикови курсове.

Краен срок: конкурсът е с отворен период за кандидатстване.

За допълнителна информация:

Alexander von Humboldt Foundation
Selection Department
Jean-Paul-Str. 12
53173 Bonn
Germany
(+49) 0228-833-0

www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.