Начало > Новини

Европейската научна фондация подпомага финансово провеждането на 'въвеждащи' научни семинари

ЦАИ 02/03/2007

Всяка година Европейската научна фондация подпомага приблизително 50 'въвеждащи' научни семинари от всички научни полета. Целта на тази инициатива е да подпомага организирането и провеждането на научни срещи, които отварят нови перспективи в научните изследвания и имат потенциал да допринесат за развитието на нововъзникнали изследователски течения. Кандидатите трябва да демонстрират  възможности за устойчиви изследователски инициативи и сътрудничества в предложената област. Допълнително предимство имат проектите с интердисциплинарен профил.

За програмата могат да кандидатстват отделни изследователи и/или преподаватели от Европейски държави, членове на Фондацията (България е член и Фондацията тук се представя от БАН и Фонд "Научни изследвания").

Семинарите, които програмата подкрепя, са малки, гъвкави форуми с отворен достъп за максимум 30 участника и максималната сума е 15 000 Евро.  Семинарите трябва да се проведат в рамките на календарната година 2008

Краен срок за подаване на документи: 27 април 2007 (16:00 ч. CET).

Повече подробности може да видите на http://www.esf.org/workshops.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.