Начало > Новини

Стипендия за творчески престой в Италия

ЦАИ 16/03/2011

Краен срок за кандидатстване: 15 април 2011 г. за начало на престоя през февруари 2012 г.

Лигурският образователен център (Liguria Study Center) отпуска стипендии за творчески
престой на творци и хуманитаристи. Кандидатите трябва да имат постижения в своята област, като няма изисквания за възраст и националност. В рамките на престоя стипендиантите ще могат да работят по свой творчески проект.

Кандидатите трябва да изпратят следните документи:
- формуляр за участие;
- три писма за препоръки;
- кратка автобиография;
- описание на проекта, който кандидатът предвижда да разработи по време на престоя си (до 1
страница);
- авторова творба, която е била публикувана, излагана или изпълнявана през последните 5
години.

Кандидатурите се подават по електронен път и могат да бъдат написани на английски, немски, френски, испански или италиански език.

Организаторите осигуряват настаняването и поемат разходите за живот на стипендиантите по
време на престоя.

Творците могат да бъдат придружавани от своите съпрузи / съпруги. Техните разходи също
могат да бъдат поети от организаторите, но за целта придружителите трябва да кандидатстват за отделна стипендия.

Продължителността на престоя е от 1 месец до половин семестър (48 дни).

За повече информация вижте тук.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.