Начало > Новини

"Двусмислеността и границите на означаването"

ЦАИ 08/03/2011

Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ)

представя в рамките на постоянния теоретичен семинар "Предизвикателства пред представителната демокрация днес”:

Двусмислеността и границите на означаването

лекция на Адам Селигман (Бостънски университет, САЩ)

Лекцията изследва двусмисленостите, с които се характеризира човешкото взаимодействие, и поставя за обсъждане три общоприети културни отговора: означаване, ритуал и споделен опит. Означаването, разбрано като генериране на нови категории, бива анализирано с оглед на границите му и на невъзможността му да се справя с нееднозначни ситуации. Казано иначе, отстоява се важността на ритуалния и споделен опит като алтернатива на общите „значения” в контекста на човешките опити за справяне с безнадеждно нееднозначния характер на живота ни.

Модератор: Димитър Вацов (ФХСИ/Нов български университет)

На английски език, без превод.


11 април (понеделник) 2011, 18.00 ч.
зала „Пеша Николова”, Червената къща.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.