Начало > Новини

"Неравенства и различия в европейските селски райони"

ЦАИ 12/04/2011

24 Конгрес на Европейското общество за социология на селото
22-24 август 2011 г., Гърция

Конференцията (http://esrs2011.maich.gr/) има за цел да предостави възможност на социолози и други учени да представят нови данни и подходи в разбирането на различията и неравенствата. Ще се поставят нови въпроси около традиционни и новопоявили се конфликти.

Организатори

* Natalija Bogdanov, Университета в Белград
* Andrea Segrè, Университета в Болоня
* Matteo Vittuari, Университета в Болоня

Теми:

* бедност и социално-икономическа сигурност;
* труд и предприемачество;
* ефективност и устойчивост на секторните и регионалните политики за подпомагане на модернизацията на селскостопанските и селските райони;
* земеделска и селска политика на страните от Западните Балкани по пътя им към ЕС: партийна политика или ефективни решения;
* ролята на местните общности и стратегии за валоризация на регионалния капитал;
* икономическо диверсификация и неземеделска селска икономика;
* предизвикателства и възможности при възприемането на механизмите на ЕС;
* ролята на международните донори;
* ролята на знанието и информацията;
* влияние, предизвикателства и възможности, свързани със световната икономическа криза.

Важни дати

Дата за регистрация: 1 юли, 2011 г.
Крайна дата за подаване на резюмета: 30 април, 2011 г.

Формулярът за участие е наличен в Ms Word или PDF формат и трябва да бъде изпратен по електронен път до организаторите (http://esrs2011.maich.gr/wp_list.html) и на следния адрес:

За допълнителна информация може да се свържете с prof. Gianluca Brunori на .


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.