Начало > Новини

"Глобализацията като културен шок: форми на съпротива и адаптация"

ЦАИ 09/03/2007

ФОРУМ «СОФИЙСКИ ДИАЛОЗИ»
Единадесет години «Софийски диалози» (1996-2007)

МЕЖДУНАРОДЕН КОЛОКВИУМ

In memoriam: Жан Бодрияр

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА КАТО КУЛТУРЕН ШОК: ФОРМИ НА СЪПРОТИВА И АДАПТАЦИЯ

17 и 18 март, София, хотел «Хилтън», зала «Мусала»


Събота, 17 март 2007

9.00-9.45 Регистриране на участниците

9.45-10.15 Откриване на конференцията, Проф.Ивайло Знеполски - Директор на Дома на науките за човека и обществото, София

Катрин Сюар, Съветник по сътрудничеството и културната дейност, Директор на Френския институт в София

10.15-11.00 Текст на Жан Бодрияр (Париж), Играта на световния антагонизъм

11.00-11.45 Марк Оже (Париж), Как да изглежда човечеството? За една антропология на целите.

11.45-12.15 Мишел Виеворка (Париж), Какво остава от понятието глобализация?

12.15-13.00 Дискусия

13.00-14.30 Обедна почивка

Тематичен кръг:
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ЕДНА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА СФЕРА
Водещ: Мишел Виеворка

14.30-15.00 Серж Грузински (Париж), От една глобализация към друга: от първата глобализация с европейски произход (ХVІ-ХVІІ) към съвременната глобализация

15.00-15.30 Богдан Богданов (София), Глобализацията – едно реалистично разбиране

15.30-16.0 Хайнц-Дитер Китщайнер (Франкфурт на Одер), Световен дух, световен пазар, международен трибунал

16.00-16.30 Дискусия
16.30-17.0 Кафе пауза

17.00-17.45 Ален д’Ирибарн (Париж). Национална идентичност на предприятията и глобализацията

17.45-18.30 Ангелика Поферл (Мюнхен), Глобализация и постнационална солидарност

18.30-19.00 Дискусия


Неделя, 18 март 2007

Тематичен кръг
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА: ФОРМИ НА СЪПРОТИВА И НА АДАПТАЦИЯ
Водещ: Жан-Марк Тета


9.30-10.00 Хайнц Висман (Париж), Модели на една универсална история

10.00-10.30 Христо Тодоров (София), Употреби на традициите в епохата на глобализацията

10.30-11.00 Дискусия
11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-12.00 Константен фон Барловен (Берлин), Културата като фактор на реалната политика: понятието за прогрес в плурализма на културите и множествената модерност

12.00-12.30 Ивайло Знеполски (София), Глобализацията: културна и социална идентичност в периферните култури

12.30-13.00 Дискусия
13.00-14.30 Обедна почивка

Тематичен кръг
ЗА ЕДНА ДРУГА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Водещ: Христо Тодоров

14.30-15.00 Георги Лозанов (София), Медийни симулации на биографиите. Архивът на бившата Държавна сигурност

15.00-15.30 Кристиaн Банков (София), Симулация, информация и консумация в Българския преход

15.30-16.00 Дискусия
16.00-16.30 Кафе пауза

16.30-17.00 Ивайло Дичев (София), Отчаянието като метод

17.00-17.30 Жан-Марк Тета (Лозана), Глобализацията и антиномията на прогреса

17.30-18.0 Анна Димитрова (София), Възможно ли е глобалното гражданско общество?

18.00-18.30 Дискусия

18.30-19.0 Марк Оже, Ивайло Знеполски, Заключителни коментари на дебатите.
Закриване на конференцията

20.0 Заключителен коктейл за участниците в конференцията


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.