Начало > Новини

"Дигитални колекции за образователни и научно-изследователски цели"

ЦАИ 14/03/2007

Български Информационен Консорциум
и Централната библиотека на Българската Академия на Науките

Ви канят на първия за 2007 г. семинар "Добри библиотечни практики" на тема:

"Дигитални колекции за образователни и научно-изследователски цели"


Семинарът ще се проведе в големия салон на Централната
библиотека на БАН, ул. "15 ноември" № 1, на 26. 04. 2007 г. (четвъртък) от 10 часа.

9:00 –10:00 - Регистрация

10:00 – 10:45 - Дигиталната библиотека. Проектни инициативи в БАН, Събина Анева, ЦБ БАН ст.н.с. Анисава Милтенова, Институт по литература, БАН д-р Милена Добрева, ст.н.с. ІІ ст., Институт по математика и информатика, БАН

10:45 – 11:10 - Дигитализацията в България – предизвикателства и перспективи. Опитът на Центъра за дигитализация при ИМИ-БАН, д-р Милена Добрева, ст.н.с. ІІ ст., Институт по математика и информатика, БАН

11:10 - 11:30 - Кафе пауза, спонсорирана от фирма БДИАС

11:30 – 11:50 - Дигиталните ресурси на българската национална библиотека в помощ на образованието и науката, н.с. Анета Дончева, Народна библиотека "Св.Св. Кирил и Методий"

11:50 – 12:10 - Електронен архив на комунизма: между липсите и възможностите, Димитър Димов, Център за академични изследвания София,

12:10 – 12:30 - Статистическа информация в дигитален формат. Програмата за дигитализация на Националния статистически институт, Антоанета Парушева и Соня Златанова, НСИ

12:30 – 12:50 - Форматът DjVu, доц. д-р Тодор К. Тодоров, СВУБИТ

12:50 – 13:30 - Обяд, спонсориран от фирма БДИАСП

13:30 – 13:50 - Дигитализация на фондовете на Столична библиотека – началото и бъдещето, Велислава Маринова, Столична библиотека

13:50 – 14:10 - Първи стъпки в създаването на дигитални библиотечни фондове от периодични издания, Антоанета Димитрова, Технически университет, София

14:10 – 14:30
- Поглед към дигиталното бъдеще, Кристиана Димчева, Регионална библиотека “П. Славейков”, Варна

14:30 – 15:00 Кафе пауза, спонсорирана от фирма БДИАС

15:00 – 15:20 - В търсене на възможности за разширяване достъпа до писменото научно наследство. Проектът “Дигитални библиотечни фондове от периодични издания” в библиотеката на Нов български университет, Гергана Мартинова, Нов български университет

15:20 – 15:40 Дигитализация на фондовете на РНБ “П. Р. Славейков”, Калоян Здравков, РНБ “П. Р. Славейков”, Велико Търново

15:40 – 16:00 Сканиране и електронно архивиране на периодични издания по проект “Дигитални библиотечни фондове от периодични издания”, Деница Цветанова, БДИАС

РЕГИСТРАЦИЯ
Уважаеми колеги, можете да заявите вашето участие най-късно до 23. 04. 2007 г.
Лице за контакт: Радостина Тодорова,
тел: 02/8110296 ; тел: 02/8110298 ;
факс: 02/955 60 80
Skype: RadostinaTodorova
e-mail:


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.