Начало > Новини

Краткосрочни стипендии за докторанти по история и други социални науки

ЦАИ 18/05/2011

Център за исторически и докторантски науки към Университета в Бийлефелд, Германия.

Размер на стипендията: EUR 800 месечно
Период: зимен и летен семестър
Краен срок: 15 юни 2011 / 15 януари 2012
Важи за докторанти извън Германия

Центърът осигурява от 3 до 4-месечна стипендия на чуждестранни докторанти за провеждане на научно изследване. Освен месечната стипендия институцията домакин осигурява средства и за пътни разходи.

Документи за кандидатстване

- Мотивационно писмо, описващо изследователските интереси на кандидата и възможностите за подкрепа от страна на Центъра (до 800 думи)
- Curriculum vitae
- Проектно предложение в областта на историята или социологията (до 2,000 думи)
- Работен план на престоя в Центъра
- Две препоръки от университетски преподватели
- Диплома за висше образование

Препоръчваме на кандидатите преди да изпратят своите документи да установят контакт с преподватели от Факултета по социология или Катедрата по история в Университета, за да улеснят евентуалната си интеграция в учебната програма и семинарите там.

Изпращайте документите си до: . На същия адрес може да пишете за допълнителна информация.

Dr. Karen Holtmann
General Management
Bielefeld Graduate School in History and Sociology (BGHS)
Bielefeld University
P.O. Box 10 01 31
33501 Bielefeld, Germany
Phone: +49 (0)521 106 6523
Email:


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.