Начало > Новини

"Антропология по друг начин: Нови подходи към теренната работа в различните антропологични традиции"

ЦАИ 19/05/2011

Покана за участие в международна конференция, Научен център "Петница", Сърбия,
с подкрепата на Фондация "Венер Грен"

Работен език: английският е основен
също: босненски, хърватски, черно-горски, сръбски

Критерии:

Приемат се кандидатури от изследователи, които имат активен интерес към практическата етнография в различни нейни разклонения: социална/културна антропология, етнология, етнография, както и учени от полето на политологията, социологията и културологията, които използват или плануват да използват методите на етнологията.

Документи:

Трябва да изпратите CV и формуляр за кандидатстване (3000 знака с паузите), които обясняват вашия интерес от  участие. Посочете и предпочитаните от вас тематични сесии като го оценявате по скалата от 1 до 4 (1 за най-предпочитана, а 4 - за най-малко). Документите изпратете на . Няма такса за участие. Организаторите ще покрият разходите по настаняването и храната. Възможно е и покриване на пътни разходи.

Организатори:
Carna Brkovic (University of Manchester), Vanja Celebicic (University of Manchester), Marina Simic (University of Belgrade), Andrew Hodges (University of Manchester)

Краен срок за подаване на документи: 1 юни 2011

Резултатите от селекцията на участниците ще станат ясни след 1 юли 2011

За повече информация, моля, вижте страницата на конференцията: http://anthropologyotherwise.blogspot.com


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.