Начало > Новини

"Криза: Разриви, взаимодействия и закономерности в Централна и Източна Европа"

ЦАИ 26/05/2011

Покана за участие

11 Международна докторантска конференция върху Източна и Централна Европа, организирана от Центъра за славянски и източно-европейски изследвания, Университетът в Лондон.

15-17 февруари 2012

Кризите са често срещан феномен в историята на Централна и Източна Европа. Понятието предполага, че определен финансов, политически или обществен ред е разколебан. Засегнатите общества реагират на нестабилността по различен начин с идеята да възстановят равновесието. Разколебавайки определени социални и политически механизми, които до скоро са били даденост, кризите предизвикват серия от въпроси: Предхождани ли са те от един общностно приет ред? Как индивидите в условия на криза приемат новото положение? Успешни ли са техните усилия или нестабилността остава?

Идеята на конференцията е да обсъди понятието за криза от различни дисциплинарни ъгли в общия контекст на Централна и Източна Европа. Дава възможност за дискусия на сложни комоплески от взаимодействия, разриви и закономерности, които различните видове кризи предизвикват.

Организаторите на конференцията отправят покана към магистри, докторанти и млади учени от хуманитарните и социалните науки да вземат участие в дебата за природата, значението, причините и следствията от кризите в Централна и Източна Европа (включително Балканите, Русия и бившите републики на СССР). Участниците могат да идват от дисциплини, които включват антропология, история на изкуството, културология и литературознание, икономика, география, история, лингвистика, политология, социология и др. От особена ценнност ще са сравнителни и мултидисциплинарни изследвания, както и използването на нови изследователски методи.

Работен език: английски.

Още информация може да видите в английската версия на новината!

Изпращайте резюмета в размер до 300 думи и кратка биография с подробни контакти (E-mail, телефон, пощенски адрес) на . Докладите не трябва да надвишават 20 минути. Предвижда се и публикация.

Допълнителна информация може да намерите и на:
http://www.ssees.ucl.ac.uk/postgradconf2012.htm

Deadline: 15 July 2011


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.