Начало > Новини

Списание “Философски алтернативи”, бр. 1/2011 г.

ЦАИ 27/05/2011

В настоящия брой се разглеждат разнообразни философски въпроси, свързани с човешкия разум и познание – проблеми на логиката, въображението, отношението дух – тяло, изследването.

Сложните и понякога конфликтни отношения между човек и общество са разгледани в едноименната рубрика посредством теми, свързани с режимите на демокрацията и тоталитаризма. Времевият диапазон, в който са разгледани всички тези въпроси се движи в широки граници – от античността до наши дни. Някои от тях са на пръв поглед абстрактни и далечни на нашите ежедневни болки и проблеми, други са близо до онова, което често се нарича “злободневие”, но запазват както спокойствието и познавателната дистанция на философската рефлексия, така и изискания философски език и стил.

Прочетете и ще видите!

Нонка Богомилова


Списание “Философски алтернативи” 1/2011
Водещ броя Ивайло Димитров

Съдържание

Логика и класика

* Куно Фишер – История на логиката /превод от английски Атанас Атанасов/

Измерения на субектното

* Ивайло Димитров – Въображението у Кант – способност или сила?
* Владимир Стойчев – Cogito ergo corpus habeo: церебралният субект
* Николай Турлаков – Редуцирането на автентичността в “Рефлективната автентичност” на Ферара

Етоси и духовни практики

* Красимир Делчев – Философският метод и духовната практика на различаването при Епиктет и Шанкара
* Андрей Рождественский – Светът на чужденката

Човек и социум: контакти и конфликти

* Дмитрий Варзоновцев – “Другата класика” - парадигмалната идентичност на качественото социално изследване като проблем
* Венелин Ганев – Култура и дирижирана общественост /български философски архив/
* Олга Симова – Демокрация или демократично общество
* Гергана Попова – Фигурата на работника през първите две десетилетия след 9-ти септември в перспективата на комунистическия концепт за тялото-машина

Езикови размишления

* Добрин Тодоров – “Езикови” тревоги

In Memoriam

* Иванка Стъпова – В памет на проф. Исак Паси
Саша Добрева – В памет на проф. Атанас Марзанов

Отзиви

* Димитър Цацов – Похвално слово за двама философи
* Лазар Копринаров – Глобализация и толерантност
* Нина Димитрова – Философската поредица “Семинар 333”
* Нонка Богомилова “Религията и църквата в трансформиращото се общество”
И философите смеят да се смеят
* Жана Янева – Епиграми


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.