Начало > Новини

"Градоустройство и политика в Европа и Русия"

ЦАИ 30/05/2011

Покана за участие в международна конференция, 28-30 октомври, 2011 г., Санкт Петербург.

"Градоустройство и политика в Европа и Русия"

Официален език: английски

Международната конференция има за цел през призмата на съвременните социални науки да обсъди новите предизвикателства пред градовете в ерата на глобализацията, засилена миграция и туризъм, проблемите на историческите градове в новия контекст, нарастващото многообразие на градското население, политическите, икономическите и гражданските подходи към тези промени.

Акцентът на конференцията ще падне върху следните общи теми:

1. Градски политики, политика и управление: местно и градско самоуправление, локализация на политиката; градско управление, планиране и регулация с оглед "стратегическото градско управление", "управление на културата и наследството", "социални услуги".

2. Граждански инициативи и хората в градския контекст: ролята на градските социални движения / граждански инициативи и оформянето на града; конфликти в градския контекст; творчески индустрии, публична комуникация в градовете.

3. Градски пространства и градски култури: многообразието в градовете и неговата представителност в градското пространство; привързаност към определени пространства, идентичност и публични (квази-публични) пространства, сегрегация и изключване.

В някои случаи е възможно организаторите да покрият разходите за пътя и настаняването.
Кандидатите трябва да посочат, ако имат нужда от това. Предложения за доклади могат да бъдат изпращани до 20 юни, 2011 г. Те трябва да включват резюме на доклада и кратко академично CV. Изпращайте ги на:

Допълнителна информация може да видитеи: www.zdes.spb.ru and www.eu.spb.ru/ces


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.