Начало > Новини

Нова книга: "Разпадането на политическата система в България"

ЦАИ 02/06/2011

Излезе книгата на Атанас Ждребев "Разпадането на политическата система в България" (Изток-Запад, 2011, 368 с., 16 лв.).

От издателите:

Книгата е сборник от публикации, които хронологически обхващат периода на първото десетилетие на новия век. Предмет на анализ са тенденциите в политическата система, засягащи ерозията на политическите институции, трансформациите в партийната система и настъпилата аномия в обществото. Текстовете се фокусират върху деструктуриращата роля на популисткия фактор в българската политика, като специален акцент се поставя на неговата рефлексия върху процесите в дясното пространство.

"Книгата на младия политолог Атанас Ждребев предлага един проникновен, безпощаден, но и отлично аргументиран анализ на политическите процеси в България от началото на XXI век. Представянето и обяснението на източниците на триумфиращите през последното десетилетие популизъм, смиване на политическите ценности и ориентири, откровено лобиране за частни интереси и дълбоко корумпиране на политическия живот в страната се осъществява във впечатляващ синхрон между строго научния подход и ярко изразената гражданска позиция."

Доц. д-р Даниел Вачков


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.