Начало > Новини

Национална научна конференция “Литературният музей: проблеми, практики, перспективи”

ЦАИ 06/05/2011

8 юни 2011 г., сряда
Арт галерия на НДК

10:00 ч. Откриване на конференцията - Катя Зографова, Директор на НЛМ

10:15 ч.– 13:00 ч.
Първо заседание: Музеят: съвременно състояние, визии за бъдещето
Водещ: проф. Михаил Неделчев, Нов български университет

* Надежда Александрова, Нов български университет - Литературата като музей, музеят като литература

* д-р Стефанка Кръстева, Национален военноисторически музей - Изменящият се музей в изменящия се свят

* Давид Нинов, Национален военноисторически музей - Електронното правителство и музеят

* Весела Христова-Радоева, Асоциация на артистичните мениджъри - Мотивация на потенциалната музейна публика

* Катя Зографова, директор на Националния литературен музей - Един ден в София на литературните музеи

* д-р Радка Пенчева, главен уредник на къща музей “Емилиян Станев” – В. Търново - Музей “Емилиян Станев” – първият модерен музей в България. Състояние и перспективи

* Цветанка Неделчева, директор на къща музей “Иван Вазов” – гр. Сопот - Аспекти към културноисторическото наследство

* Анастасия Георгиева, директор на къща музей “Ц. Церковски” – Бяла черква - Къща музей “Цанко Церковски” с 55-годишна история и съвременна роля на културно средище

* Румен Стоянов, главен асистент в катедра “Испанистика и португалистика” в СУ - Далечна забележителност с ближайша поука

* Арх. Йордан Тангъров, Национален музей на архитектурата - Градската екология на културата. Градове и писатели; Представяне на художествени книги на архитекти–писатели от последните две десетилетия

* Мая Горчева, Филиал на Пловдивския университет в Кърджали - Музеят – място на знанието (пилотен проект)

Почивка 13:00 ч. – 13:30 ч.

13:30 ч. – 15:00 ч.
Второ заседание. Първи панел: Проблемните музеи: “Яворов” и “Смирненски”
Водещ: Петър Велчев, Институт за литература при БАН

* проф. Михаил Неделчев, Нов български университет - Музеят на Яворов в София в културното пространство на паметта за Яворов

* Иво Милтенов, главен уредник на къща музей “Яворов” – София - Минало, настояще и бъдеще на музея

* Тодор Иванов, директор на къща музей “Яворов” – град Чирпан и Председател на фондация “Пейо Яворов” - Добри практики в съвместната работа на музея и фондацията

* Александър Мошев, уредник на къща музей “Христо Смирненски” - Къща музей “Христо Смирненски” – има ли шанс за спасение?

15:00 ч. – 16:00 ч.
Второ заседание. Втори панел: Стратегии и модели на литературната колекция
Водещ: проф. Валери Стефанов, Софийски университет “Климент Охридски”

* Атанас Свиленов, литературен критик - Колекционерство и литературна критика

* д-р Тони Зарев, Председател на фондация “Мирозрение” - Стратегия на колекционирането. Приписки, автографи, редки книги в сбирката на Тони Зарев

* Пламен Антов, Институт за литература при БАН - Музеят като място на памет

17:00 ч.
Представяне на книгата на д-р Радка Пенчева “Сюжети на забравата. Реванши на паметта”. Слово: проф. Иван Сарандев


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.