Начало > Новини

Национален дидактически семинар “Историята като бъдеще"

ЦАИ 08/06/2011

Китен, 27 юни – 30 юни 2011 г.

проф. д.ф.н. Желязко Стоянов - Прогностичните функции на историческите знания

доц. д-р Тодор Мишев
- Историческа алтернатива - победилата Германия през 1945

доц. д-р Румен Донков - Историческото бъдеще

доц. д-р Костадин Паев (ЮЗУ) - Пътят на историята: от университета до училището

доц. д-р Валери Колев - Историята в училището и британското бъдеще

доц. д-р Анна Кочанкова - Документиране на миналото, идентичност за бъдещето

доц. д-р Юри Тодоров - Уикилийкс – между информационния бум и тайната

доц. д-р Андриана Нейкова - Българската архивна реформа като европейското бъдеще за историческите ни архиви

доц. д-р Дора Калчева
- Студената война и заложения в нея край на конфронтационния модел

ас. Андрей Лунин - Поглед към един специфичен проблем на „бъдещето”: появата на феномена Интернет в българската преса през 90-те години

гл. ас. д-р Янко Христов (ЮЗУ)- Средновековната тематика в кандидатстудентския изпит по история"

Ваня Иванова (10-то СОУ) - Произведенията на изкуството в обучението по история: едно обещаващо бъдеще

доц. д-р Димитър Арнаудов (ПУ - ф. Кърджали) - Културната матрица за разпознаване моделите на обучение


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.