Начало > Новини

Исторически клуб на ЦАИ

ЦАИ 20/03/2007

"Исторически клуб" е редовен изследователски семинар на Център за академични изследвания.

Поредното представяне е на Гергана Мирчева, докторант към Катедра "История и теория на културата", Софийски университет на тема:

"Здравен режим" на "народния организъм": евгеника и социална хигиена в България (1900-1944)

Срещата е на 29 март от 17:30 в Център за академични изследвания София, ул. Неофит Рилски 70, ет. 3


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.