Начало > Новини

"Рeформите в България и илюзиите за пряката демокрация"

ЦАИ 17/05/2011

Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ) представя в рамките на постоянния теоретичен семинар „Предизвикателства пред представителната демокрация днес”:

Рeформите в България и илюзиите за пряката демокрация

лекция на Христо П. Тодоров (Нов български университет)

В самото начало на прехода в България зараждащото се българското демократично движение издигна две основни искания: искането за отмяната еднопартийното управление на БКП и искането за демокрация. Думата „демокрация” беше нещо като екран, върху който се проектираха желанията и мечтите на огромен брой хора. Така в демокрацията се привиждаше не определен режим на управление, а някакво идеално състояние на обществото, в което едва ли не всички могат да бъдат щастливи. В хода на политическите реформи в България периодично се възобновяват призивите за пряка демокрация. От една страна, на идеологическо и пропагандно равнище пряката демокрация се представя като възможна и желателна алтернатива на представителната, от друга страна обаче, на политическо равнище почти никой не се ангажира открито с политическата кауза за установяване режим на пряка демокрация. Когато у нас се пледира за пряка демокрация, всъщност в огромния брой от случаите се пледира за референдумна демокрация, като искането е да се прилага по-широко референдумът като инструмент за вземане на решения. За предпазливото използване на референдума има няколко общи причини, които лекторът се опитва да изясни в лекцията. Анализът на тези причини води до извода, че очакванията на хората, които се застъпват за разширяване полето на приложение на референдумната демокрация у нас, в повечето случаи за илюзорни.

Модератор: Димитър Вацов (ФХСИ/Нов български университет)

20 юни (понеделник) 2011, 18.00 ч.
зала „Пеша Николова”, Червената къща


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.