Начало > Новини

"Пол и преход 1938-1958"

ЦАИ 17/05/2011

Академичната конференция ще се състои на 21-22 юни 2011 г. в Нова конферентна зала, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило (вход от ул. „Шипка“), ІІ етаж.

Организатори: Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Фондация „Център за изследвания и политики за жените“

Програма:

21 юни 2011 г. (вторник)
10:00 – 10:30 Откриване

* Представяне на работата на конференцията – доц. д-р Красимира Даскалова, СУ
* Представяне на проект – Татяна Кметова, ЦИПЖ

10:30 – 12:00 Секция 1: „Икономика и политика”

* "Промени в икономическия и социалния статус на жените в България, 1938 – 1958 г." (доклад) – проф. д.ик.н. Росица Рангелова, Институт за икономически изследвания на БАН

* “Преход, пол и демографска политика на България през 30–те и 50-те години” (доклад) – д-р Светла Балуцова, Нов Български Университет

* “Разширяване полето на труд на жените: възпроизводство и професионална реализация” (доклад) – проф. д-р Катя Владимирова, УНСС

Дискусии
12:00 – 13:00 Обедна почивка
13:00 – 15:00 Секция 1: „Икономика и политика” (продължение)

* „Комитетът на демократичните български жени 1950 – 1958 г. и проблемите на жените в България” (доклад) – доц. Илияна Марчева, Институт за исторически изследвания на БАН

* "Българската и германската работничка през 1933 – 1939 г.: социални статуси, идеологеми и политически борби" (доклад) – д-р Димитър Ганов, Институт за изследване на обществата и знанието на БАН

* “Жените в наградната система на България (30-50-те години на ХХ в.)” (доклад) – доц. д-р Жоржета Назърска, Университет по библиотекознание и информационни технологии

* “Женското движение в Русе в преход (1944-1950 г.)” – Ренета Рошкева, Регионален исторически музей- Русе

Дискусии
15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 17:30 Секция 2: „Роли и участия”

*“Социалните съветнички между милосърдието и контрола в края на тридесетте – началото на четиридесетте години на ХХ век” (доклад) – доц. д-р Кристина Попова, Югозападен университет „Н. Рилски”, Благоевград

* “Маргинализирането на жените антифашистки в Дружествата на бойците против фашизма през 50-те - старият патриархализъм в нова антифашистка риторика” (доклад) – доц. д-р Петър Воденичаров, Югозападен университет „Н. Рилски”, Благоевград

* „Жените-агрономки и учителките по земеделско домакинство в програмата „Образцово село” (1937-1944 г.)” (доклад) – гл.ас. д-р Милена Ангелова, Югозападен университет „Н. Рилски”, Благоевград

* "Традиции и иновации в живота на родопчанката в период на преход" (доклад) – доц. д-р Надя Велчева, Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей на БАН

* “Жените в циганските културно-просветни дружества след 9 септември 1944 г.” (доклад) – доц. д-р Анастасия Пашова, Югозападен университет „Н. Рилски”, Благоевград

Дискусии

22 юни 2011 г. (сряда)
10:00 – 12:00 Секция 2: „Роли и участия” (продължение)

* “Жените-лагеристки. За колективната памет на едно поколение” (доклад) – доц. д-р Анна Лулева, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей на БАН

* “Женските дружества през втората половина на 40-те години – една мъжка инициатива за женско равноправие” (доклад) – гл. ас. д-р Нурие Муратова, Югозападен университет „Н. Рилски”, Благоевград

* "Жените в трудово-кооперативните земеделски стопанства (ТКЗС) през 50-те години или как се реализира политиката за равенство между мъжете и жените в българското село" (доклад) – докторант Яна Янчева, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей на БАН

* "Служебното досие на Мария Константинова, завеждаща архива и филмотеката при Студията за хроникални и документални филми (1949-1951 г.)" (съобщение) – Марияна Пискова, Югозападен университет „Н. Рилски”, Благоевград

12:00 – 13:00 Обедна почивка
13:00 – 15:00 Секция 3: „Интерпретации”

* “Преодоляването на пола – утопичната кулминация на марксисткия феминизъм" (доклад) – главен асистент Гергана Попова, Югозападен университет „Н. Рилски”, Благоевград

* "Соц-женствености и соц-мъжествености" (доклад) – главен асистент Ралица Мухарска, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”

* "Разширяване на "частното" пространство в "публичното"". Сп. "Жената днес" 1954-1958 г.” (съобщение) – докторант Йоана Павлова, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”

* „Репрезентации на жени в женските списания на 60-те години” (доклад) – Милана Георгиева, Европейска магистърска програма MATILDA

Дискусии
15:00 – 16:00 Дискусионен форум „Жените в историята” и закриване на конференцията
Модератор: Красимира Даскалова
Дискусии


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.