Начало > Новини

"Изобразяването и конструирането на 'Другия': Ислямските градове в очите на европейските пътешественици"

ЦАИ 26/06/2011

Краен срок: 1 октомври, 2011 г.

11 международна конференция по сравнителна история на градовете и обществата в Прага (29 август -1 септември 2012 г.)

Пълно тематично описание може да намерите в английската версия!

Предложенията за доклади могат да обхващат следните теми:

1. Какви средства са използвани при изобразяването на градската среда и как тези описания са интерпретирани на Запад и на Изток?

2. Как "ислямските" градове отговарят на промените в Европа по време на т.нар. пост-ренесансова ера?

3. По какъв начин буквално и символично се оформя и променя образа на "мюсюлманския град" през този период с оглед културните и политическите промени в Западния свят?

4. Какви иконични репрезентации се ползват и как тези форми се трансформират в бързо променящия се социален, политически и икономически контекст на периода?

Докладите могат да анализират съответствието или несъответствието между визуалните репрезентации и текстовите разкази, както и да сравняват различни образи на градове.

Резюмета на предлаганите доклади до 500 думи и кратко трябва да се изпратят до 1 октомври, 2011 г.  За допълнителна информация може да посетите електронната страница на конференцията: http://www.eauh2012.com.

За контакти:
Mohammad Gharipour
College of Architecture and Planning
Morgan State University;
Email:
Visit the website at http://www.eauh2012.com


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.