Начало > Новини

"Национализмът и градът"

ЦАИ 01/07/2011

Изследователски център за изкуства, социални науки и хуманитаристика (CRASSH), Университета в Кеймбридж, Великобритания, 10-11 февруари 2012 г.

Имате възможност да изпращате предложения за доклади с размер не повече от 250 думи, които се фокусират върху различни аспекти от тематиката на конференцията.

Краен срок: 1 октомври 2011. Изпращайте предложенията си на:

Описание на темата

Навярно  поради контакта на ранния национализъм с господстващия в Европа тогава романтизъм, но първенството на 'селското' в националистическата образност е добре установен факт, периодично появяващ се в политически и културни дискурси като носител на фундаменталната, автентичната традиция и идентичност. Тази тенденция води до изкривяване на ключовата за национализма, но и все пак противоречива, връзка с противоположността на пасторалната провинция - опушеното, пренаселено и динамично пространство на града. Въпреки обичайното желание на изследователите да разглобяват някои или всички 'митове' на национализма, малко е правено за теоретизирането на важното взаимоотношение между национализма и града.

Как да разбираме ролята на градовете в миналото, настоящето и бъдещето на национализма?

Пълното описание може да видите в английската версия на новината!

Възможни теми:

* Урбанизация/модернизация и условията, в които се появява национализма;
* Градски интелектуални мрежи и глобалната дифузия на национализма;
* Градовете като арена на битки и/или като места за мобилизация;
* Националното единство и 'разделението' градско/селско;
* Градът като метафора на нацията;
* Глобализиращите се градове, `пост-национализъм', и образи на градската регенерация;
* Космополитизъм, национализъм и слоеве на принадлежност;
* Мултикултурализъм, хетерогенност и градското;
* Дизинтеграция, дистопия и 'пространства на другост'.

От особен интерес ще бъде желанието на участниците да коментират съществуващата теоретична литература върху национализма и града.

http://www.crassh.cam.ac.uk/events/1684/


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.