Начало > Новини

"Българският театър между двете световни войни на ХХ век"

ЦАИ 04/07/2011

Издание на Институт за изследване на изкуствата - БАН (София, 2011, 526 с., 21 лв.) от поредицата "История на българския театър" с автори Николай Йорданов, Ромео Попилиев, Камелия Николова, Виолета Дечева, Йоана Спасова.

Книгата представя на читателя реконструкция и анализ на един от най-интересните периоди от историята на българския театър – 20-те, 30-те и началото на 40-те години на отминалото столетие. Тогава театърът става неразделна част от модерния начин на живот в големите градове на страната и предизвиква вниманието както на интелектуалния елик, така и на управляващите кръгове. Това са годините, когато българският театър се включва в културния диалог с Европа и света чрез превода на драматургични текстове, чрез привличането на режисьори чужденци в постановките, чрез следването на световни образци на театралната архитектура и дизайн. Тогава се създава и нова българска драматургия, която Йордан Радичков, Рачо Стоянов, Стл.Л. Костов, Георги Райчев завещават като „класическа” на следващите поколения. А на сцената наред с имената на актьори като Васил Кирков, Кръстьо Сарафов, Сава Огнянов, Адриана Будевска се утвърждават и нови актьорски дарования – Георги Стаматов, Иван Димов, Константин Кисимов, Владимир Трандафилов, Борис Михайлов, Зорка Йорданова, Петя Герганова, Ирина Тасева и още много други. Налагат се и фигури на талантливи български режисьори, сценографи, композитори.

Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата и със съдейстието на Столична програма Култура и Българска асоциация за театър.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.