Начало > Новини

Списание "Философски алтернативи", кн. 2/2011

ЦАИ 18/07/2011

Акцентите в броя:

Тематичен център на този брой е проблемът за духовните ценности и влиянието им върху начина, по който живеем живота си, по който правим историята и преценяваме окръжаващия ни свят. Философията, образованието, литературата, религията са разгледани като създаващи, защитаващи, а понякога и разрушаващи тези ценности. Проблемите, които се разискват и на които се търси решение през оптиката на духовните ценности са разнообразни: смисълът на живота; целите на образованието; справедлива война или война в името на икономически и политически интереси; религиозна етика и предприемачески дух и др. Същевременно самите генериращи духовните ценности форми, и по-специално философията и литературата, са подложени на сериозно осмисляне, особено в статията на известния американски/канадски философ Нейтън Хаузър и в интервюто на Костика Брадатан с известните представители на американската философия и хуманитаристика, професорите Саймън Кричли, Джузепе Мацота и Александър Нехамас. Дали ценносттите са инструментални, а не абсолютни, както счита Пърс; дали философията и литературата са само “начин на работа”, абстрактни светове, или и “начин на живеене”, форми на “правене на “аза”, както твърдят А.Нехамас и К.Брадатан. Има ли “поетична” философия” и “философска литература”, или “ехо и резонанс на едната в другата”, както счита Дж. Мацота?

--- Нонка Богомилова ---

Списание “Философски алтернативи” 2/2011


Духовни ценности и интерпретации:

* Nathan Hauser – Peirce on the Growth of Values
* Нонка Богомилова – Религиозните “нишки” в капиталистическия дух и в Западната цивилизация: Макс Вебер
* Силвия Серафимова – Войната срещу тероризма – Bellum Intestinum или поредната справедлива война?

Духовни ценности и време

* За поети и мислители: разговор за философия, литература и за възстановяването на света /Костика Брадатан разговаря със Саймън Кричли, Джузепе Мацота и Александър Нехамас/
* Вангел Куков – Философия и образование
* Мая Ангелова – Въпросът за смисъла на живота на постмодерната сцена
* Мина Стоева – Философско-феноменологични анализи и интерпретации относно възприемане и измерване на времето

Философия на науката


* Франсоа Бийтс – От произволността на знака към изкуствените знаци: Кондияк или лингвистичната вкорененост на науката
* Антоанета Николова, Йордан Георгиев – Динамичният характер на реалността: поглед от съвременната наука и китайската натурфилософия
* Александър Николов – За движещите сили в природата и обществото
* Васил Пенчев – Парадоксът на Скулем и квантовата информация. Относителност на пълнота по Гьодел
* Константин Янакиев – Как доказва експериментът?

In Memoriam


* Димитър Зашев – Разкъсано съцветие /На Стефан Попски/
* Правда Спасова – За Стефчо Попски с обич и тъга
* Откъси от писма на колеги в интернет и електронната поща
* Избрани публикации, участия в научни форуми, преводи и лекционни курсове на Стефан Попски
* Стефан Димитров – В памет на Михаил Игов. Няколко спомена.

Отзиви
* Татяна Дронзина – “Политическата коректност” и либералната толерантност

Списание “Философски алтернативи” се разпространява /индексира/ от световната информационна система EBSCO, както и от “The Philosopher’s Index” /САЩ/, CEEOL /Германия/ и ЦНТБ /София/.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.