Начало > Новини

"Българо-японските отношения и влиянието им върху ..."

ЦАИ 21/03/2007

Център за либерални стратегии
ул. "Г.С. Раковски” № 135 A, София 1000, тел.: (+359 2) 986 14 33
http://www.cls-sofia.org


СЕМИНАР
Стопанска (социална) България: Бъдещето през културата на миналото

Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

27 март 2007г. (вторник), 17.30ч.
Център за култура и дебат Червената къща
Ул. "Любен Каравелов” 15

Българо-японските отношения и влиянието им върху икономическата и научно-техническата политика на България през 60-те – 80-те години на ХХ век

Евгений Кандиларов
Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

За определен исторически период Япония се превръща в един от приоритетните за България външнополитически и икономически партньори. Интерес събужда фактът, че това се случва в периода на Студената война и глобалното противопоставяне между двата военно-политически блока, когато България и Япония са най-верни съюзници на противостоящите супер сили – СССР и САЩ. Българо-японските контакти, разбира се, зависят от общите тенденции на епохата в отношенията Изток – Запад, но заедно с това се подчиняват и на своя собствена логика, определяна от интересите и целите на самите страни, които не винаги съвпадат с политическата линия на Москва и Вашингтон. Една от основните предпоставки за сближението между двете страни е липсата на идеологическа обремененост в отношенията между тях. Страната на изгряващото слънце се превръща едновременно в добър модел и подходящ партньор. Япония, от своя страна, вижда в България и останалите социалистически страни възможност за разширяване на износните си пазари, а също и за внос на по-евтини хранителни стоки и суровини.

Детайлното проучване на връзките между България и Япония след възстановяването на техните дипломатически отношения през 1959 г. до края на 1989 г. показва ясно, че инициативата е главно българска и България има значително по-голям интерес и полза от тези отношения, което обяснява политическата й активност. Водещият мотив е търговско-икономическия и необходимостта от научно-техническо сътрудничество.

Изследването на отношенията между България и Япония разкрива и редица въпроси, свързани с българското икономическо развитие през 60-те – 80-те години на ХХ в., а също така осветлява мотивите за много от стопанските решения на българското държавно ръководство, повлияни донякъде от японския икономически модел.

Лекцията ще се опита да представи начина, по който българските управляващи възприемат т. нар. “японско икономическо чудо”, както и опитите да бъдат приложени някои характерни за него принципи в условията на една затворена, командно административна и силно зависима от СИВ икономическа система, каквато е българската.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.