Начало > Новини

"Нови изследователски подходи към младите европейски демокрации"

ЦАИ 25/06/2011

Програмата е подпомагана от Фондация "Volkswagen"

Краен срок за подаване на документи: 05 август 2010

Център за академични изследвания "Колегиум Будапеща" в сътрудничество с Wissenschaftskolleg zu Berlin, благодарение на финансовата помощ на Фондация "Volkswagen" предлага стипендии за млади учени от Централна и Източна Европа.

Както предполага и заглавието, програмата е предназначена за млади учени от социалните и хуманитарните науки. Тематичният и фокус е върху по-задълбоченото познаване на ключовите предизвикателства и възможности пред района чрез нови изследователските подходи и оригиналните идеи на млади учени. Стипендията предлага петмесечен престой в изключително стимулиращата среда на мултидисциплинарната група от учени и сътрудници на Колегиум Будапеща..

От стипендиантите се очаква да работят върху индивидуалния си проект, както и да вземат участие в публичните събития на Колегиума. В края на стипендиантския си период всеки изследовател трябва да завърши своя писмен отчет, описващ резултатите от своята работа.

Допълнителна информация на: http://www.colbud.hu/current/vw/call.php.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.