Начало > Новини

Конкурс за изследователски стипендии за докторанти и постдокторанти

ЦАИ 08/09/2011

Софийски университет "Св. Климент Охридски" обявява конкурс за две едногодишни изследователски стипендии за докторанти и постдокторанти.

Конкурсът е в рамките на проект на тема "Режимът и обществото в България 1956 – 1989 г.: От разширено възпроизводство към социална и политическа промяна", ръководен от проф. Ивайло Знеполски и финансиран от Европейския изследователски съвет (ERC) и 7-ма рамкова програма.

Без да пренебрегва важната роля на геополитическото противопоставяне и дисидентските движения проектът има за цел да изследва ключовите фактори за разпада на комунистическата система и обществото през призмата на социалната история, ежедневието и манталитетите през периода 1956 – 1989. Докато комунистическият режим следва своите основни политически принципи до самия край, индивидуалните актьори и социалните групи се променят, а по този начин влияят и върху цялото общество. Изследването ще търси и критично анализира променящите се мотиви зад индивидуалното и групово поведение, техните нови етически ориентации, както и промяната в практиките на режима и в характеристиките на доминиращия тип партийни кадри.

Стипендиите са на стойност 700 лв. месечно. Срокът за подаване на документите е 30 септември 2011 г.

Кандидатства се със CV и кратко описание на досегашните изследователски интереси на кандидата. Одобрените след събеседване изследователи ще работят по конкретна теми, посочени от ръководителя на проекта проф. Ивайло Знеполски.

Може да изпращате документите до проф. Ивайло Знеполски по електронен път на адрес: . За въпроси пишете отново на този адрес.

Стипендиите са финансирани от Европейския изследователски съвет (ERC) в рамките на Седма рамкова програма (FP7/2007-2013) / Договор с ERC N° 269608.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.