Начало > Новини

Резултати от конкурс на Американския научен център - София

ЦАИ 09/09/2011

Американският научен център – София (АНЦС) представи изследването на Елена Костова "Мелник в периода ХІІІ-ХІV в. Проблеми на политическата и социално-икономическата история" като победител на тазгодишния конкурс за българска дисертация по средновековна тематика. В конкурса участваха седем български академични институции с докторски програми по история.

Международното жури направи следното изявление за труда на г-жа Костова:

"Задълбоченото изследване за Мелник реконструира историята на града въз основа на цялостен анализ на наличните писмени извори и документи. Рядкост са проучванията на средновековните градове в България и на Балканите като цяло. Още по-малко са публикациите по темата на западни езици. Публикуването на средновековната история на Мелник на английски ще запълни важна празнина в научната литература и ще позволи на чуждестранните изследователи да се запознаят с особеностите на средновековните градове в Южна Европа (а също така и със специфичните трудности за историческа реконструкция за този период)."

След преработка на изследването по препоръките на международното жури трудът на г-жа Костова ще бъде публикуван на английски и ще бъде разпространен от АНЦС из цяла Европа и Северна Америка. Конкурсът и предстоящото издание са спонсорирани от фондация „Тианадера” на Роберт и Нели Гипсън.

Елена Костова
е защитила доктората си по средновековна история в Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2006 г. с научен ръководител проф. д-р ист.н. Христо Матанов. От 2008 г. тя е научен сътрудник в Института за исторически изследвания към Българска академия на науките.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.