Начало > Новини

Национална конференция „Младежта на България, европейската ни идентичност и иновативни постижения”

ЦАИ 14/09/2011

На 14 октомври 2011 г. в Големия салон на БАН от 10.00 часа ще се проведе Национална конференция „Младежта на България, европейската ни идентичност и иновативни постижения”, организирана от Младежкото иновационно и информационно общество АБ.

Основната цел на конференцията е да се даде възможност на млади учени, изследователи, инженери, докторанти, студенти и ученици да споделят опита си и да дискутират резултатите от своите теоретични и експериментални изследвания в областите: Образование, наука, иновации; Иновации и икономика; Информационно общество; Иновации и сигурност; Европейска интеграция.

Желаещите да изнесат научни доклади на теми, по които работят и имат конкретни резултати и постижения да изпратят текста на докладите на е-mail: .

За повече информация и контакти се обръщайте на тел. 0889 233 586, както и на е-mail: .


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.