Начало > Новини

Свободно достъпна база данни от текстове за феминизма в Европа

ЦАИ 16/09/2011

Проектът ФРАГЕН има за цел с помощта на различни европейски библиотеки и изследователи да събере най-важните текстове на феминистиките движения от втората половина на XX век.

Текстове от цяла Европа

Основна част от проекта е подбора на феминистки текстове - книги, статии и памфлети - оказали съществено влияние върху развитието на феминистките идеи през 70-те и 80-те. Идеята на проекта, чрез натрупването на критична маса от текстове и знания да позволи по-задълбочено сравнително изследване на феминистките идеи в различните европейски страни.

Можете да търсите в базата данни чрез: http://www.aletta.nu/aletta/fragen/database/search_database


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.