Начало > Новини

"Трудовият феминизъм в историята на работническите движения в Европа и отвъд"

ЦАИ 22/03/2007

Международна конференция, 28 - 31 август 2007 г., Стокхолм, Швеция

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

През септември 2005 г. в Торонто, Канада беше проведена първата конференция, посветена на трудовия феминизъм. С голямо удоволствие продължаваме тази традиция и ви каним да се включите в представянията и дискусиите по въпросите на труда и пола от историческа и сравнителна гледна точка.

Идеята на форума е да събере широк кръг от специалисти по феминизма и историята на роботническите движения, да споделят техните изследователски резултати, да проведат дебат отвъд поколенческите, теоретичните, националните и дисциплинарни граници и да разширят и задълбочат концептуализацията на работническата история.

Крайният срок за подаване на документи е 15 юни 2007 г.

Повече информация на: http://www.arbark.se/labfem2/


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.