Начало > Новини

"Българска анкета по полския въпрос (1915-1916)"

ЦАИ 03/09/2011

П О К А Н А

5 октомври 2011 г., сряда, 18 ч., ул. „Веслец” 12, вход свободен
Полският институт в София
Институтът за литературата при БАН
Институтът за литературни изследвания – ПАН, Варшава

най-учтиво канят на

Представяне на книгата на д-р Тадеуш Ст. Грабовски

„Българска анкета по полския въпрос (1915-1916)”

с участието на проф. Миколай Соколовски, директор на Института за литературни изследвания на ПАН

и очерка на дфн Магда Карабелова

„Българската мисия на Тадеуш Ст. Грабовски - пратеник на възкръсваща Полша”

Книгата ще представи проф. Панайот Карагьозов, декан на Факултета по славянски филологии на СУ „Св.Климент Охридски”

Проектът е осъществен с подкрепата на Полския институт в София, Институтът за литература на БАН и Института за литературни изследвания на Полската академия на науките, Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий” и Централна библиотека на БАН.

„Българската анкета по полския въпрос (1915-1916)” е вероятно един от най-ярките актове на солидарност със съдбата на друг славянски народ в най-новата ни история. Анкетата е дело на все още полулегалното полско правителство, познато като Полски върховен народен комитет (Краков), което изпраща свои емисари-журналисти в почти всички европейски държави, САЩ, Канада и Австралия. Те трябва да организират общественото мнение в полза на борбата на поляците отново да получат свобода, независимост и суверенна държава след почти 150 годишно отсъствие от картата на Европа.

Очеркът „Тадеуш Ст.Грабовски – пратеник на възкръсваща Полша” на Магда Карабелова, автор на целия проект, е посветен на българския епизод от политическата и журналистико-дипломатическата кариера на големия полски интелектуалец по повод 130 години от рождението му.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.