Начало > Новини

"Стратегически подход към управлението на културата и културните индустрии чрез предприемачество и иновации (Канадски и международен опит)"

ЦАИ 06/09/2011

Обсерватория по икономика на културата и катедра «Медии и обществени комуникации», Университет за национално и световно стопанство

Ви кани на интерактивна презентация и среща-разговор с доц. д-р Лидия Върбанова, преподавател в John Molson School of Business, Concordia University, Монреал, Канада (www.lidiavarbanova.ca) на 7 октомври 2011, петък, 17:30-19:30 в Сградата на КНСБ Конфедерация на независимите синдикати в България, площад Македония №1, Заседателна зала, етаж 2.

Тема: Стратегически подход към управлението на културата и културните индустрии чрез предприемачество и иновации (Канадски и международен опит)

- Какви са предимствата на стратегическия подход в управлението на културни организации и проекти?

- Защо иновацията е важен инструмент в управлението на организации и проекти в културния сектор?

- Какви са ползите и предизвикателствата при прилагането на иновационни елементи и онлайн технологии в културния сектор?

- Какви са икономическите и маркетинговите ползи от предприемачеството в културните индустрии и как може да се мотивира предприемаческо поведение?

Телефони за контакти:

доц. д-р Биляна Томова (0888 68 97 62), проф.д-р Димитър Каменов (0888 31 81 30); [email protected] или [email protected]

Срещата се организира с любезното съдействие и подкрепа на Институт по индустриални отношения и мениджмънт ОКОМ, София

Доц. д-р Лидия Върбанова е изявен преподавател, консултант и изследовател по стратегии и мениджмънт в културния сектор. Работила е с държавни, нестопански и бизнес организации по комплексни международни проекти в много страни от Европа, Азия и Северна Америка. Професионалата й биография обхваща въпроси свързани със: стратегическото планиране в културата и културните индустрии, предприемачество и иновации, маркетинг, финансиране и увеличаване на фондовете в изкуствата, приложението на онлайн технологии в културния сектор. Тя е преподавала в престижни университети, сред тях: City University, London; University of Arts in Belgrade; Dartington College, UK; International Center of Culture and Media Management, Salzburg, и много други.

Част от професионалната биография на доц.Върбанова е свързана с „Университета за национално и световно стопанство“ като редовен доцент и ръководител катедра „Управление на социалните и културните дейности“ (1994-1999), а също и с Нов Български Университет – като основател и ръководител на програмата по Арт мениджмънт към катедра „Публична администрация“ (1995-1999).

Доц. Лидия Върбанова е удостоена с престижни награди и стипендии за своята научна и преподавателска дейност, сред тях са: Fulbright Fellowship, Japan Foundation Fellowship, North Atlantic Treaty Organisation Post-Doctoral Grant, NISPAcee Grant, ArtsLink Grant, Webb Memorial Trust Scholarship.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.