Начало > Новини

"Асен Христофоров: От Лондон до Мацакурци през Белене"

ЦАИ 11/10/2011

Излезе книгата на Николай Аретов за икономиста и писателя Асен Христофоров - "Асен Христофоров: От Лондон до Мацакурци през Белене" (Кралица Маб, 2011, 256 стр.).

Асен Георгиев Христофоров (1910-1970) e неординерна личност със сложна житейска съдба. Започнал творческия си път като обещаващ учен и писател, през 1947 г. той е уволнен от Университета, няколко години по-късно е разследван по скалъпено обвинение в шпионаж в полза на Англия. Академичната му кариера е прекъсната завинаги, към литературата успява да се върне, донякъде по неволя, но въпреки че издава немалко книги, не се радва на благосклонна критика, а и въобще на особено внимание от страна на литературната общност. Името му рядко попада в литературните прегледи, а и в мемоарите на съвременниците, и той остава почти непознат за следващите поколения.

Въпреки оскъдните печатни източници, жизненият път на Ас. Христофоров всъщност е доста добре документиран. Запазен е значителен негов архив, който се съхранява в Националния литературен музей и в Централния държавен архив. Запазено е и обемното му досие в архива на Държавна сигурност. Това са и трите основни източника, на които се опира разказът за жизнения му път. В Литературния музей се пазят много писма до писателя, повечето от следвоенния период, както и множество негови литературни и краеведски ръкописи, някои от които непубликувани. Подобни ръкописи има и в ЦДА, където се съхраняват и множество бележки и ръкописи с икономическа проблематика; тук са и няколкостотин писма на Христофоров до майка му и до семейството от времето, когато той учи първо в цариградския Робърт колеж, а след това и в Лондонския университет. И в двата архива се пазят множество документи и снимки. Ценни документи са запазени и в досието на писателя, значителна част от тях са публикувани и коментирани от Р. Аврамов в тритомното издание "Асен Христофоров. Икономически трудове и документи" (2010). Отделни периоди (престоят в Цариград и в Лондон) са доста богато документирани, сведенията за други са оскъдни и това представлява проблем пред изследователя, който се фокусира върху някои сектори от жизнения път на Христофоров, а за други е принуден да си изгради по-бегла представа; началото на някои сюжети присъства в документите, краят им обаче остава неизвестен, и т.н.

--- От автора ---

Части от книгата на Аретов може да намерите ТУК, а някои от текстовете на Асен Христофоров и кратката студия на Румен Аврамов за неговия път и характер може да прочетете от сайта на БНБ.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.