Начало > Новини

"Религия и търговия в Арабия: Джеда – пристанищният град на Мека през ХІХ и ХХ в."

ЦАИ 25/09/2011

Центърът за изследване на религиите и Катедра „Арабистика и семитология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ Ви канят на публична лекция на тема:

„Религия и търговия в Арабия: Джеда – пристанищният град на Мека през ХІХ и ХХ в.“
(Religion and Trade in Arabia: Jeddah, the Port City of Mecca, during the 19th and 20th century)

на Улрике Фрайтаг, професор по близкоизточни изследвания (ислямознание) в Берлинския свободен университет и директор на Центъра за изследване на модерния Ориент, Берлин.

Събитието е част от международната програма на Центъра за изследване на религиите в рамките на неговия изследователски проект "Релинигя и публичност: интердисциплинарни подходи" с научен ръководител доц. д-р Симеон Евстатиев от Катедра „Арабистика и семитология“ при СУ.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Националния фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието, младежта и науката на Република България.

Лекцията открива международен семинар на Центъра за изследване на религиите по проекта и ще се проведе на английски език на 27 октомври 2011 г., четвъртък, от 18:00 до 19:30 ч. в СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител”, №15, Зала №1, Южно крило на Ректората.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.