Начало > Новини

"Изкуство и археология на свещеното и Визуалната култура във Византия"

ЦАИ 08/11/2011

Американският научен център в София обявява стипендиантската програма на Фондация "Гети", САЩ,  организирана посредством Съветът на американските изследователски центрове в чужбина (CAORC: http://caorc.org/).

Програмата предоставя възможност за работа по самостоятелен изследователски проект в Алжир или Турция свързан със следните семинари: Изкуство и археология на свещеното (семинарът ще се проведе в Алжир) и Визуалната култура във Византия (семинарът ще се проведе в Турция). Кандидатите трябва да са защитили докторска степен *или* да имат професионален опит в областта на история на изкуството. Независимите изследвания трябва да бъдат проведени през периода от 9 юни до 16 юли, 2012 г. Стипендията от фондация "Гети"включва пътните и дневни в размер на $ 7,500.

Българските изследователи ще могат да подадат молби *чрез *Американския научен център в София (ARCS).

За по-подробна информация вижте: ТУК

Американски научен център в София ул. "Васил Петлешков" 75
София, 1510
тел.: (02) 947 94 98


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.