Начало > Новини

"Българският соцреализъм: 1956, 1968, 1989"

ЦАИ 16/11/2011

ПОКАНА

Институт за изследване на близкото минало
Издателство „Сиела”
Унгарски културен институт – София

Ви канят на премиерата на книгата

БЪЛГАРСКИЯТ СОЦРЕАЛИЗЪМ: 1956, 1968, 1989
Норма и криза в литературата на НРБ

от Пламен Дойнов

Книгата представят: проф. Ивайло Знеполски, проф. Михаил Неделчев, доц. Бойко Пенчев

Унгарски културен институт, София, ул. „Аксаков” № 16
24 ноември (четвъртък) 2011 г., 18 ч.

Книгата представлява първото цялостно изследване на българския литературен социалистически реализъм с акцент върху кризите на комунизма, проявени и като ключови години на литературата – 1956, 1968 и 1989. Чрез взаимен прочит на текстове от книги, периодика и архиви Пламен Дойнов представя соцреализма в НРБ като комплексен феномен с конкретно-исторически и антропологически измерения, където институционалните и събитийните контексти са равни в познавателното си значение на персоналните. Книгата интерпретира отделни творби и прояви в езиковото поведение на знакови български литератори между 1946 и 1990 г.

Пламен Дойнов е доцент в Нов български университет, доктор по теория и история на литературата, редактор в седмичника „Литературен вестник”. Автор на критическата книга „Литература в междувековието” (2004), на двутомното изследване „Българската поезия в края на ХХ век” (2007), на монографията „1907: литература, автономия, канон” (2009), на над сто статии, студии и есета върху проблемите на българската литература от ХХ и ХХІ век. Съставител на множество сборници в областта на литературната и културната история на комунизма, между които „Социалистическият реализъм: нови изследвания” (2008), „Соцреалистически канон / Алтернативен канон” (2009), „Принудени текстове. Самокритика на български писатели (1946–1962)” (2010) и др. Директор на научно-изследователската програма на департамент „Нова българистика” на НБУ „Литературата на НРБ (1946–1990)”, в рамките на която е водещ на издателските поредици Библиотека „Личности”, „Литературата на НРБ: история и теория”, „Червено на бяло: литературен архив на НРБ”.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.