Начало > Новини

"Локалните градски култури"

ЦАИ 18/11/2011

Етноложко изследване на софийския квартал Редута и град Стрелча през XX- началото на XXI век

Автор на книгата: Мира Маркова
"Локалните градски култури (Етноложко изследване на софийския квартал Редута и град Стрелча през XX- началото на XXI век)".

Книгата поставя в центъра на изложението проблемът за локалността, търсейки неговото място в съвременната градска среда. За емпирична основа на изследването служи животът на кварталната общност на стария софийски квартал "Редута" и общността на един малък български град - Стрелча. Сравнението между двете култури в никакъв случай не е произволно, а е мотивирано от желанието да се покаже устойчивостта на т.нар. консервативни модели (на взаимоотношения и поведение), които са породени от българските специфики в осмислянето на градската култура, отразяващи особеностите на българското обществено развитие.

Градските проблеми са пречупени през ритъма на малката общност и на отделния човек. Това прави възможно "запознаването" с града не само като история, поселищна структура, социална среда, но и като културно-исторически феномен, формиращ определени мисловни стереотипи, поведение и норми на живот. На преден план изпъкват човешките измерения на градското пространство, поставени в контекста на българския път към модерността през двадесетото столетие.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.