Начало > Новини

Краткосрочни стипендии за докторанти

ЦАИ 22/11/2011

Програмата е подпомагана от Инициативата за високи научни постижения, Докторантското училище по история и социология и Катедрата по история във Факултета по социология на Бийлефелдския университет.

Програмата предлага 1 - 2 краткосрочни изследователски стипендии за чуждестранни докторанти в подкрепа на тяхнот 3-4 месечно изследователско посещение на Докторантското училище.

Изисквания: канят се за участие чуждестранни докторанти, които работят по дисертация от областта на историята, социологията, политологията и социалната антропология.

Кандидатстване: Кандидатите трябва да изпратят следните документи:

- мотивационно писмо, което обяснява причината за вашия престой в Бийлефелд ( до 800 думи),
- curriculum vitae (в таблична форма),
- изследователски проект ( до 2,000 думи),
- работен план и график на престоя,
- препоръки от двата университетски преподаватели (около 400 думи),
- дипломи за висше образование.

Препоръчително е преди да кандидаствате да влезете в контакт с преподаватели от Факултата по социологи или Катедрата от история на Бийлефелдския университет. Назовате вашите контакти в документите за кандадатстване.

За допълнителна информация вижте страницата: www.uni-bielefeld.de/bghs

Всички документи трябва да се изпратят по електронен път на до 15 януари 2012 г.

Ако имате въпроси, пишете на .

Dr. Karen Holtmann| General Management
Bielefeld Graduate School in History and Sociology (BGHS)
Bielefeld University | P.O. Box 10 01 31 | 33501 Bielefeld | Germany
Phone: +49 (0)521 106 6523

Още на: http://www.uni-bielefeld.de/(en)/bghs/bewerbung/kurzzeit.html


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.