Начало > Новини

По книжарниците: "За конституцията на Европа"

ЦАИ 29/11/2011

Автор: Юрген Хабермас
Издателство: Критика и хуманизъм
Преводач: Стилиян Йотов
София, 2011 год.

Продължаващата икономическа криза, както и равнодушните, а често пъти и популистки, реакции на политическия елит, позволяват провалът на европейския проект да изглежда днес като реално надвисваща заплаха.

В своя Опит Хабермас, продължавайки възхитителната традиция на критическата философия за осмисляне на настоящето, защитава Европа от надигащата се вълна на скептицизъм, като му противопоставя нов разказ за историята и бъдещето на Европейския съюз, но и за хоризонтите пред цялото човечество.

Един от най-легендарните съвременни философи прочиства път за мислене на транснационализирането на демокрацията. Той представя процеса на европейско обединяване като взаимодействие на юрифициране и циВилизоВане на държавната власт.

Хабермас апелира към политиците да заменят онзи тип далечен за всеки от нас европейски проект, който досега е бил управляван от елити и при закрити врата, с неформалния модус на една шумно аргументираща борба на мнения сред широката публичност.

Като въведение към предложенията на Хабермас за (ре)конституция на Европа в тази книга е представен важен текст върху понятието за достойнство в контекста на човешките права, както и три други изяви на Хабермас около кризата, зад която стои всъщност криза на политическата менталност.

Може да прочетете бележка от издателя и кратък откъс на страниците на в-к Култура.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.