Начало > Новини

"Игри на еманципация в международната политика"

ЦАИ 16/11/2011

Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ) представя в рамките на постоянния теоретичен семинар „Предизвикателства пред представителната демокрация днес”:

Игри на еманципация в международната политика

лекция на Христо Гьошев (Нов български университет)

Темата на тази лекция е понятието за морална „неутралност” във философските рефлексии върху принципите на международната политика. Значителна част от тези интерпретации поставят проблема за неутралността като въпрос за наличието (или липсата) на универсална ценностна рамка, независима от стратегическите измерения на политическото взаимодействие. Тогава неутралността придобива значение, аналогично на това в една либерална правова държава, а контекстът на международните отношения се разглежда като разширено поле на валидност на либерално-демократичните ценности. Въпреки че това схващане за неутралност изглежда най-разумно с оглед на политиката на човешките права, то не е адекватно на начина, по който са структурирани и продължават да се развиват международните отношения в глобален контекст, които в днешния си вид могат да бъдат описани като „игри на еманципация”. Това ни поставя пред въпроса: да се откажем ли от моралния смисъл на понятието „неутралност” в този контекст или да преосмислим значението на това понятие?

Модератор: Димитър Вацов (ФХСИ/Нов български университет)

19 декември (понеделник) 2011, 18.00 ч.
зала „Пеша Николова”, Червената къща


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.