Начало > Новини

Изследователски стипендии към Института за академични изследвания на CEU

ЦАИ 13/01/2012

СТИПЕНДИИ ЗА МЛАДИ И УТВЪРДЕНИ УЧЕНИ
Централноевропейски университет - Институт за академични изследвания
http://ias.ceu.hu

Начална дата: 1 октомври 2012 г.
Регистрация на кадидатурата: 15 фебруари 2012 г.
Подаване на документи: 29 февруари 2012 г.

Институтът за академични изследвания към Централно-европейския университет обявява конкурс за своите основни изследователски стпендии за академичната 2012-13. Могат да кандидатства както млади (до 6 години от защитата) така и утвърдени учени. Стипендиите са от областта на социалните и хуманитарните науки. За периода на 9-месечната стипендия учените пребивават в Будапеща, където провеждат своето индивидуално изследване.

Пълната инфорамция за стипендиите може да видите в английската версия на новината!

Документите за кандидатстване включват:

* Формуляр за кандидатстване (http://ias.ceu.hu/node/27345)
* изчерпателно CV с включени списък от публикации (до 2,000 думи)
* описание на проекта (до 3 стр.)
* резюме на изследователския проект (до 150 думи)
За младите учените: препоръки, директно изпратени на

За допълнителна информация около Института: http://ias.ceu.hu


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.