Начало > Новини

Европейско докторантско училище в областта на демографията

ЦАИ 05/04/2007

Европейското докторантско училище кани участници за новата учебна година 2007 - 2008.

EDSD представлява единадесетмесечна програма, която се провежда всяка година с идеята да въведе докторантите в основите на демографията.

През предстоящата учебна година училището ще се проведе на две различни места. Подготвителният курс, който тече от септемрви до средата на октомври, ще се проведе в Института за демографски изследвания на "Макс Планк" в Рощок, Германия, а основните курсове от средата на октомври до юли месеца ще се проведат Националния институт за демографски изследвания, Париж, Франция.

Докторантите ще добият солидна база знания върху причините и последствията от демографската промяна, събирането на данни, статистическа и математическа демография, както и по моделиране, симулация и прогнози. Програмата е предназначена за млади изследователи в началото на кариерата си (първа година докторанти).

Курсът не е платен и организаторите предоставят ограничен брой стипендии. Студенти с високи резултати от магистърската си програма или нейния еквивалент са подходящи кандидати за стипендия.

Крайният срок за подаване на документи е 1 май 2007.

За повече информация може да посетите страницата: http://www.eds-demography.org/ на училището.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.