Начало > Новини

"Единадесети национални славистични четения"

ЦАИ 23/01/2012

ПОКАНА

Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури към Софийски университет “Св. Климент Охридски” имат удоволствието да ви поканят за участие в Единадесетите национални славистични четения (19-22 април 2012).

Конференцията е на тема:
Време и история в славянските езици, литератури и култури

Моля заявките да бъдат ориентирани към една от следните секции:

- Съзнанието за време и история в устната и писмената словесност
- Минало и съвремие на славянските езици
- Взаимоотношения между епохите в езика, литературата и културата

Докладите са с времетраене до 20 минути. Работни езици на конференцията са всички славянски езици, английски, немски, френски. Такса правоучастие - 40 лв.(20 €)

Моля да изпратите заявките в срок до 20 февруари 2012 г. на e-mail:
Заявка за участие

Единадесетите славистични четения ще се проведат в залите на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Ръководител на Катедрата Ръководител на Катедрата
по славянско езикознание: по славянски литератури:
(доц. д-р Валентин Гешев) (доц. д-р Калина Бахнева)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.